Tìm kiếm

Mọi sự bắt đầu từ nhận thức


Thỉnh thoảng chúng ta hay bị choáng ngợp khi nhìn vào những hành vi ứng xử và tình huống. Có lúc chúng ta chẳng biết nên hỗ trợ thế giới từ đâu.


Video nhỏ này giúp chúng ta vừa cài đặt tâm trí mình đúng đường, vừa chú ý vào ‘hạt giống’ thay vì để mình lọt thỏm vào kết quả hay ‘thành trái’. Khi ta gieo những hạt giống tốt vào nhận thức của mình, lẽ dĩ nhiên sẽ có trái là những điều tốt đẹp.


77 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả