Gradient
Search

Mọi sự bắt đầu từ nhận thức


Thỉnh thoảng chúng ta hay bị choáng ngợp khi nhìn vào những hành vi ứng xử và tình huống. Có lúc chúng ta chẳng biết nên hỗ trợ thế giới từ đâu.


Video nhỏ này giúp chúng ta vừa cài đặt tâm trí mình đúng đường, vừa chú ý vào ‘hạt giống’ thay vì để mình lọt thỏm vào kết quả hay ‘thành trái’. Khi ta gieo những hạt giống tốt vào nhận thức của mình, lẽ dĩ nhiên sẽ có trái là những điều tốt đẹp.


24 view0 comment

Recent Posts

See All

Thêm

Liên hệ

30 Đường số 7, P. Hiệp Bình Chánh, 

​Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

+84 28 6283 9609 | +84 902 5522 43

© 2020 Inner Space Việt Nam