Tìm kiếm

Mạnh mẽ từ bên trong

MỌI ĐỘ TUỔI

Hãy đánh dấu nếu điểm nào dưới đây dành cho bạn


  • Điểm 1: Bạn có muốn cảm thấy mạnh mẽ bên trong khi bạn sắp làm một cái gì đó mới không?

  • Điểm 2: Bạn có muốn cảm thấy tự tin khi nói trước lớp không?

Nếu câu trả lời của bạn là “CÓ”, thì đây là dành cho bạn đấy


Ảnh: Internet

  • Hãy nhìn vào hình trên. Bạn đó đang nói gì với chính mình?

  • Bạn hãy nói câu này rất chậm trong 10 lần: “Tôi có giá trị và tôi có nhiều điểm mạnh”. Bạn cảm thấy thế nào khi bạn nói câu này?

  • Bây giờ hãy nói câu này với chính mình thật chậm 10 lần: “Tôi có giá trị và những người khác cũng có giá trị. Tôi có nhiều điểm mạnh và những người khác cũng có rất nhiều điểm mạnh”.

  • Khi bạn nói câu này thì nó làm cho bạn cảm như thế nào về bản thân? Bạn đã cảm thấy về người khác như thế nào?

  • Bây giờ bạn hãy tưởng tượng mọi đứa trẻ trên thế giới đều cảm thấy chúng có giá trị - thì thế giới sẽ như thế nào?

Thực hành

  • Nếu bạn phạm sai lầm, hãy nói với chính mình một cách tử tế, và nói với bản thân rằng bạn sẽ học hỏi từ sai lầm này và làm tốt hơn trong tương lai.

  • Kiểm tra vào cuối ngày cảm giác bên trong của bạn.

3 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả