Tìm kiếm

Chọn 'Việc tốt mỗi ngày'


Mỗi thẻ trong bộ thẻ “Việc tốt mỗi ngày” gợi ý một việc tốt cụ thể, đơn giản nhưng đem lại lợi ích để bạn có thể áp dụng mỗi ngày.

Ví dụ như: “Trong bất cứ trường hợp nào tôi cũng để ý vứt rác đúng chỗ; “Hôm nay tôi sẽ viết ra 10 ưu điểm của bản thân, giữ lại bên mình và đọc lại 5-10 lần”; “Hôm nay tôi sẽ nói với một người bạn về những thế mạnh và điểm độc đáo tôi thấy ở bạn ấy”…


Một nghiên cứu trong 30 năm của Nhật Bản đã cho thấy khi có một số tới hạn đối tượng nhất định đạt được một nhận thức nào đó, thì nhận thức mới này sẽ tự động được lan truyền qua tâm trí trong cộng đồng. Bộ thẻ ra đời nhân chương trình 'Triệu triệu việc tốt' tổ chức ở Việt Nam năm 2018 với mục tiêu lan tỏa những điều tốt đẹp.


Nội dung bộ thẻ


13 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Pizza chay

Sốt vạn năng

Bún riêu chay