Tìm kiếm

Bản đồ Tư duy Ý thức


Hai bản đồ tư duy cho thấy tác động của cả hai ý thức đối với bản thân, môi trường, các mối quan hệ và doanh nghiệp của chúng ta.

Bản đồ "Tư duy Ý thức" giới thiệu về kết quả của hai loại ý thức:


"Ý thức bên trong" Nơi cảm nhận của chúng ta về việc chúng ta là ai dựa trên các giá trị, đức hạnh và sức mạnh bên trong mà có thể kiểm soát được.

Vui lòng phóng to bản đồ để xem chi tiết.


"Ý thức bên ngoài"

Cảm nhận của chúng ta về việc chúng ta là ai dựa trên những thứ như sở hữu, địa vị, diện mạo và tiền bạc của chúng ta, những thứ không bền vững, hay thay đổi và hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta.

Vui lòng phóng to bản đồ để xem chi tiết.


Hai bản đồ tư duy cho thấy tác động của cả hai ý thức đối với bản thân, môi trường, các mối quan hệ và doanh nghiệp của chúng ta.


Sự tương phản giữa các bản đồ tư duy là rất lớn: chúng ta có thể thấy rằng hạnh phúc lâu dài ở các nhân và nhóm, các mối quan hệ tôn trọng với bản thân, những người khác và môi trường của chúng ta, xuất phát từ việc trở nên ổn định ở ý thức bên trong, trong khi nỗi sợ hãi, căng thẳng và bất hạnh xuất phát từ việc ở ý thức bên ngoài.


Nếu chúng ta nhìn vào hầu hết các lớp bên ngoài của bản đồ tư duy, chúng ta sẽ thấy kết quả hoặc ‘thành quả’ của một trong hai “hạt giống” ý thức bên trong hoặc ý thức bên ngoài.

Bản đồ tư duy về ý thức bên ngoài cho thấy rằng tất cả các vấn đề ở các cá nhân, các mối quan hệ, kinh doanh và môi trường có thể được truy trở lại hạt giống của ý thức bên ngoài. Tuy nhiên, thay vì quay trở lại hạt giống của vấn đề hoặc hạt giống của giải pháp, chúng ta cố ‘cắt bỏ các nhánh’.


Bây giờ là lúc để khám phá việc gieo “hạt” ý thức bên trong để chúng có thể phát triển thành trái cây tích cực cho bản thân, các mối quan hệ, doanh nghiệp và Thế giới của chúng ta


Cách sử dụng bản đồ

  • Nhìn vào các bản đồ và kiểm tra xem bạn ở đâu hầu hết thời gian?

  • Bạn có hạnh phúc ở nơi bạn đang ở không? Nếu có, tuyệt vời hãy ở lại đó! Nếu không, thì thực hành như sau:

Chúng ta có thể củng cố ý thức bên trong bằng cách dành thời gian để suy nghĩ, chiêm nghiệm và thực hành sử dụng các giá trị và đức hạnh trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta; bằng cách đóng các vai trò của chúng ta tốt nhất có thể, đồng thời ghi nhớ rằng, chúng là vai trò và sẽ thay đổi vào một thời điểm nào đó, và rằng chúng ta tồn tại ngoài các vai trò; Tận hưởng sở hữu của chúng ta trong khi nhận thức được rằng mọi thứ trong cuộc sống đến và đi để không bị gắn bó với chúng.
34 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả