Tìm kiếm

Đánh giá cao bản thân

13 TUỔI TRỞ LÊN


Hãy đánh dấu nếu các điều dưới đây là dành cho bạn

  • Điểm 1: Bạn có muốn luôn cảm thấy rất tốt về bản thân mình bên trong không?

  • Điểm 2: Bạn có muốn luôn vững vàng ngay cả khi ai đó không tử tế?

Nếu câu trả lời của bạn là “CÓ”, thì bài tập này dành cho BẠN.

Bạn sẽ thực hiện một bài tập thiền để luôn cảm thấy tốt về bản thân và đánh giá cao bản thân.

  • Nó sẽ mất khoảng 7 phút.

  • Hãy tìm một nơi yên tĩnh và ngồi thoải mái.

  • Tập trung sự chú ý của bạn vào âm thanh.

  • Nếu bạn bị phân tâm với những suy nghĩ khác, hãy nhẹ nhàng hướng dẫn nó trở lại thiền.

  • Bạn có thể nhắm mắt lại, hoặc mở mắt. Nếu bạn mở mắt thì hãy tập trung nhìn vào một điểm trước mặt khi bạn lắng nghe.

Bạn sẽ thực hiện một bài tập thiền để luôn cảm thấy tốt về bản thân và đánh giá cao bản thân.

Bạn có thể nghe bài thiền này thường xuyên để luôn cảm thấy đánh giá cao bản thân. Bài thiền này cũng sẽ giúp bạn cảm thấy hạnh phúc bên trong...

25 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả